Krasnal Przedszkole Niepubliczne

WYNIKI REKRUTACJI

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 w Olsztynie na rok szkolny 2024/2025. * liczba gwiazdek pomiędzy pierwszymi literami nazwiska i imienia jest przypadkowa. O dalszych krokach postępowania będę Państwa informować za pomocą sms. W dniach 16-04-2024 rok – 22-04-20214 rok każdy z rodziców dziecka zakwalifikowanego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli (załącznik-dostępny od

Rekrutacja

Link do rekrutacji https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Candidates/Add  Rekrutacja trwa od 4 marca 2024 rok od godziny 8,00 do 18 marca do godziny 15.00. Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym. Można również wypełnić, wydrukować,podpisać odręcznie i przynieść do placówki pierwszego wyboru w termini8e rekrutacji t. do 18 marca 2024 roku do godziny 15,00. Zapraszamy 🙂