Krasnal Przedszkole Niepubliczne

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla dzieci młodszych – 2.5, 3, 4-letnich

6:15 - 8:15

schodzenie się do przedszkola, zabawy dowolne dzieci inspirowane własnymi pomysłami, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające poszczególne funkcje – percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe

6:15 - 8:15

8:15 - 8:30

przygotowanie do śniadania

8:15 - 8:30

8:30 - 8:55

śniadanie

8:30 - 8:55

9:00 - 11:15

realizacja zadań edukacyjnych – zajęcia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i planowaniem miesięcznym nauczyciela dla danej grupy wiekowej, zajęcia dodatkowe –( język angielski 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu – rytmika, 2 razy w tygodniu – logoterapia, 1 raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, 1 raz w tygodniu – nauka tańca, 1 raz w miesiącu – koncert filharmoników olsztyńskich, 1 raz w miesiącu – teatrzyk), zabawy i spacery na świeżym powietrzu lub zabawy dowolne na podwórku przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, samodzielne zabawy dzieci.

9:00 - 11:15

10:00

drugie śniadanie

10:00

11:15 - 11:30

przygotowanie do obiadu

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

obiad II danie

11:30 - 12:00

12:00 - 13:45

leżakowanie, odpoczynek dzieci połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyty

12:00 - 13:45

14:00

zupa

14:00

14:30

podwieczorek

14:30

15:00 - 17:00

zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich zainteresowań, potrzeb i możliwości, samodzielna swobodna zabawa dziecka

15:00 - 17:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DLA DZIECI 5 I 6 LETNICH

6:15 - 8:15

schodzenie się do przedszkola, zabawy dowolne dzieci inspirowane własnymi pomysłami, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające poszczególne funkcje – percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe

6:15 - 8:15

8:15 - 8:30

przygotowanie do śniadania

8:15 - 8:30

8:30 - 8:55

śniadanie

8:30 - 8:55

9:00 - 11:15

realizacja zadań edukacyjnych – zajęcia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i planowaniem miesięcznym nauczyciela dla danej grupy wiekowej, zajęcia dodatkowe –( język angielski 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu – rytmika, 2 razy w tygodniu – logoterapia, 1 raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, 1 raz w tygodniu – nauka tańca, 1 raz w miesiącu – koncert filharmoników olsztyńskich, 1 raz w miesiącu – teatrzyk), zabawy i spacery na świeżym powietrzu lub zabawy dowolne na podwórku przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, samodzielne zabawy dzieci.

9:00 - 11:15

10:00

drugie śniadanie

10:00

11:15 - 11:30

przygotowanie do obiadu

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

obiad II danie

11:30 - 12:00

12:00 - 12:15

ćwiczenia relaksacyjne

12:00 - 12:15

12:15 - 14:00

zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu (grupa IV zajęcia z języka angielskiego – codziennie)

12:15 - 14:00

14:00

zupa

14:00

14:30

podwieczorek

14:30

15:00 - 17:00

ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do zainteresowań, możliwości i potrzeb dzieci, samodzielna, swobodna zabawa dzieci w zespole, lub samodzielna, lub pod kierunkiem nauczyciela.

15:00 - 17:00