CENNIK

Przedszkole Niepubliczne Krasnal

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 350,00 zł
Stanowi ona:
  • pięć posiłków (śniadanie, II śniadanie, I danie,  II danie, podwieczorek) – własna zdrowa kuchnia
  • opieka edukacyjna pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
  • pięć zajęć dodatkowych (języka angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna, logopeterapia, rytmika),
  • religia,
  • imprezy okolicznościowe organizowane przez przedszkole.
 
Od opłaty miesięcznej stosuje się odpisy w wysokości 3,50 zł za każdy dzień nieobecności dziecka powyżej pięciu dni.
Rodzice składający wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola nie uiszczają opłaty wpisowej !!!!!
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszej placówki.
Należne kwoty prosimy wpłacać w kasie przedszkola w dwóch wyznaczonych terminach, bądź na rachunek bankowy przedszkola.
Nr rachunku PKO BP S.A. : 11 1020 3541 0000 5802 0096 5517
Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"
10-511 Olsztyn,
ul.Kopernika 4

CENNIK

Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2

Miesięczna opłata za przedszkole wynosi 1 zł z każdą godzinę powyżej pięciu darmowych godzin plus stawka żywieniowa.
Opłaty takie jak w przedszkolu miejskim, oferta przedszkola niepublicznego
W/w opłata zawiera:
Stanowi ona:
pięć posiłków (śniadanie, II śniadanie, I danie, II danie, podwieczorek) – własna zdrowa kuchnia
opieka edukacyjna pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
pięć zajęć dodatkowych (języka angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna, logopeterapia, rytmika),
religia,
imprezy okolicznościowe organizowane przez przedszkole.

Należne kwoty prosimy wpłacać w kasie przedszkola w dwóch wyznaczonych terminach, bądź na rachunek bankowy przedszkola.
Nr rachunku PKO BP S.A. : 60 1020 3541 0000 5802 0271 8104
Przedszkole Niepubliczne "Krasnal 2"
10-511 Olsztyn,
ul.Kopernika 4