TERMINY PRZYJMOWANIA KART DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL

Informacja dla rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

1.     Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wydawane są przez cały rok, jeśli w danym terminie przedszkole posiada wolne miejsce.

Informacja dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola.

1.     Składanie Kart Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola odbywa się od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku.

2.     Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola należy traktować jako wstępną, wiążącą umowę między osobą prowadzącą przedszkole a rodzicami. Umowa właściwa zostanie zawarta w  m-cu wrześniu 2019 roku po pierwszym spotkaniu z rodzicami.

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać w naszej placówce bądź pod numerem telefonu 89-527-44-66.

TERMINY PRZYJMOWANIA KART DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL 2

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie na zasadach przyjętych podczas rekrutacji do przedszkoli miejskich. Przewidywany termin rekrutacji to marzec 2018 rok. Szczegóły, po ogłoszeniu harmonogramu rekrutacji przez Prezydenta Miasta Olsztyna.

Dzieci, które będą kontunuowały naukę w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym składają deklaracje kontunuacji w terminach od 1 do 28 lutego 2018 roku.

W przapadku wolnych miejsc w aktualnym roku szkolnym rektutacji dokonuje Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 na wniosek rodzica.

W sprawie wolnym miejsc prosimy o kontakt pod numerem telefonu 89-527-44-66