TERMINY PRZYJMOWANIA KART DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL

Informacja dla rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

1.     Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wydawane są przez cały rok, jeśli w danym terminie przedszkole posiada wolne miejsce.

Informacja dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola.

1.     Rodzice, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało naukę w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu zobowiązani są do złożenia Karty Kontynuacji na kolejny rok szkolny. Termin składania w/w kart – 1 luty do 28 luty 2023 rok.

2.     Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola / kartę kontynuacji należy traktować jako wstępną, wiążącą umowę między osobą prowadzącą przedszkole a rodzicami. Umowa właściwa zostanie zawarta w  m-cu wrześniu.

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać w naszej placówce bądź pod numerem telefonu 660-41-91-81

 

TERMINY PRZYJMOWANIA KART DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KRASNAL 2

Informacja dla rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

1.     Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 odbywa się na zasadach i w terminie rekrutacji do przedszkoli miejskich. Rekrutacja jest elektroniczna przez stronę https://portal.edukacja.olsztyn.eu Przewidywany termin rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 to marzec 2023 roku.

Informacja dla rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola.

1.     Rodzice, którzy chcą, aby dziecko kontynuowało naukę w kolejnym roku szkolnym w naszym przedszkolu zobowiązani są do złożenia Karty Kontynuacji na kolejny rok szkolny. Termin składania w/w kart – 1 luty do 28 luty 2023 rok.

2.     Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zostanie zawarta  m-cu wrześniu.

Informacje o wolnych miejscach można uzyskać w naszej placówce bądź pod numerem telefonu 660-41-91-81