Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych (także w grupie dzieci najmłodszych), w ramach miesięcznej opłaty za przedszkole. dotyczy PN Krasnal i PN Krasnal 2 (bez dodatkowych opłat)

 • zajęcia z języka angielskiego prowadzone codziennie od poniedziałku do czwartku,
 • zajęcia taneczne
 • gimnastyka korekcyjna w każdej grupie wiekowej,
 • rytmika z elementami tańca w każdej grupie wiekowej,
 • zajęcia logopedyczne dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej oraz indywidualna opieka logopedyczna dla dzieci z trudnościami w wymowie,
 • religia - forma fakultatywna,
 • cykliczne spektakle teatralne,
 • spotkania ze sztuką - spektakle teatralne aktorów teatru niezależnego
 • „Spotkania z Panią Muzyka” – cykliczne koncerty Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego organizowane na terenie przedszkola,
 • impreza choinkowa z Mikołajem,
 • imprezy okolicznościowe: Święto Rodziców, Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Św. Walentego, Pasowanie na Przedszkolaka, Zielona Noc, Święto Ziemi, Festyn Rodzinny,
 • wycieczki plenerowe połączone ze zwiedzaniem miejsc o szczególnym znaczeniu w wychowaniu edukacyjnym dziecka (Muzeum Przyrody, Planetarium, Zamek Olsztyński, Muzeum Warmii i Mazur, Stare Miasto),
 • organizujemy wycieczki do zakładów pracy rodziców pokazujące dzieciom pracę w różnych zawodach (pocztowiec, bankowiec, piekarz, sprzedawca, kolejarz, wycieczka do sortowni odpadów komunalnych),
 • wycieczki rekreacyjno – przyrodnicze (gospodarstwa agroturystyczne, skansen w Olsztynku, Szkółka Leśna w Kudypach)

Zajęcia zgodne z podstawą programową wzbogacone o inwencje własne nauczycieli oraz autorskie programy i projekty mające na celu wszechstronny rozwój małego dziecka. (Zakładka NASZE PROGRAMY)

Zajęcia dydaktyczne - pogłębiające znajomość spraw dotyczących otaczającej rzeczywistości, pobudzające do myślenia, ćwiczące pamięć, rozwijające aktywność, inicjatywę, samodzielność, uczące współżycia w zespole: gry i zabawy umysłowe (zagadki, łamigłówki, rebusy, szarady), gry zabawy dydaktyczne (zabawy ćwiczące analizę i syntezę słuchową i graficzną, doskonalące mowę i myślenie, umiejętność czytania i pisania, utrwalające pojęcia matematyczne).

- Zabawy i gry terenowe - dostarczające dzieciom wielu możliwości zdrowego spożycia energii, rozwijające naturalnej formy ruchu w warunkach terenowych, wykorzystywanej następnie w życie codziennym:  gry i zabawy ćwiczące spostrzegawczość (zmiany w otoczeniu); ćwiczenia wdrażające do prawidłowego zachowania i stosowania poznanych reguł ruchu drogowego.

- Gry i zabawy ruchowe - oddziałujące wszechstronnie na organizm dziecka przyczyniające się do podnoszenia jego ogólnej sprawności fizycznej, rozwijające cechy motoryki: siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość. Mające wpływ na rozwój charakteru i takich cech jak: samodzielność, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, uczące umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami, kształtujące postawy społeczno - moralne, rozwijające życzliwość i sympatię:

-  Gry i zabawy - wpływające na rozwój umysłowy dziecka, poszerzające wiedzę, rozwijające szybkość orientacji i spostrzegawczości: zabawy tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie, gry stolikowe, zabawy i gry umysłowe.

-  Zajęcia praktyczno - techniczne - kształtujące umiejętności manualne, rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć ( prace z papieru, z drewna, prace z różnych materiałów, szycie, zdobnictwo ).

- Zajęcia plastyczne - przyczyniające się do poznawania, odczuwania i przeżywania piękna otaczającego świata. Rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię, kształtujące wrażliwość na sztukę i umiejętność jej rozumienia.

-  Zajęcia artystyczne - przygotowujące młodego człowieka do odbioru sztuki kształcące wrażliwość na piękno, pobudzające do własnej aktywności twórczej.

- Zajęcia umuzykalniające - szerzące kulturę muzyczną, kształtujące Wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną, wzbogacające wiedzę o muzyce. Formy zajęć: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem.

- Zajęcia czytelnicze - pozwalające poznać rzeczy, przedmioty, rozwijające Umiejętność spostrzegania, dokonywania porównań i wyciągania wniosków, żywe słowo, konkursy propagujące książki, praca z czasopismem.

- Wychowanie zdrowotne i komunikacyjne: higiena osobista: pielęgnowanie ciała oraz przybory do tego służące, higieniczny tryb życia praca, wypoczynek, odżywianie; higiena żywienia: znaczenie racjonalnego odżywiania, higiena spożywania posiłków,  składniki pokarmowe, wartości odżywcze nabiału, warzyw i owoców, higiena pracy i nauki: bezpieczeństwo i higiena podczas zajęć, znaczenie ruchu i zmiany pozycji postawy, bezpieczeństwo na drodze,  przepisy ruchu drogowego i zastosowanie ich na co dzień; elementy ratownictwa: udzielanie pierwszej pomocy, posługiwanie się telefonami alarmowymi, wyposażenie apteczki, opatrywanie ran, trujące środki chemiczne, pożar w mieszkaniu, w przedszkolu.

 

Projekt i wykonanie Edytor sp. z o.o.