Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla dzieci młodszych – 2.5, 3, 4 letnich

6 15 - 815  schodzenie się do przedszkola, zabawy dowolne dzieci inspirowane własnymi pomysłami, zabawy pod kierunkiem nauczyciela, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające poszczególne funkcje – percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe

815 – 830 przygotowanie do śniadania

830 – 855 śniadanie

900 – 1115 realizacja zadań edukacyjnych – zajęcia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i planowaniem miesięcznym nauczyciela dla danej grupy wiekowej, zajęcia dodatkowe –( język angielski codziennie, 2 razy w tygodniu – rytmika, 2 razy w tygodniu – logoterapia, 3 razy w tygodniu gimnastyka korekcyjna, 1 raz w tygodniu – nauka tańca, 1 raz w miesiącu – koncert filharmoników olsztyńskich, 1 raz w miesiącu – teatrzyk aktorów z Teatru Jaracza lub inny ), zabawy i spacery na świeżym powietrzu lub zabawy dowolne na podwórku przedszkolnym lub w sali,

1000 drugie śniadanie

1115 – 1130– przygotowanie do obiadu

1130 – 1200  obiad II danie

1200 – 1345 leżakowanie, odpoczynek dzieci połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub z płyty

1400   zupa

1430  podwieczorek

1500 – 1700  zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich zainteresowań, potrzeb i możliwości, samodzielna swobodna zabawa dziecka

 

        RAMOWY  ROZKŁA  DNIA

DLA DZIECI 5 I 6 LETNICH

615 – 815  schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne dzieci według ich własnych pomysłów, zabawy i ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową , wzrokową i grafomotorykę, rozmowy dzieci i kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, pomoc nauczycielce w przygotowaniach do zajęć, zabawy ruchowe

815 – 830przygotowanie do śniadania

830 – 855  śniadanie

900 – 1115 realizacja zadań edukacyjnych, zajęcia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego i planowaniem miesięcznym nauczyciela dla danej grupy wiekowej, zajęcia dodatkowe ( język angielski codziennie, 2 razy w tyg. rytmika, 2 razy w tyg. logoterapia, 3 razy w tyg. gimnastyka korekcyjna, 1 raz w tyg. nauka tańca, 1 raz w miesiącu koncert filharmoników olsztyńskich, 1 raz w miesiącu teatrzyk aktorów z Teatru Jaracza lub inny), zabawy i spacery na świeżym powietrzu, zabawy na podwórku przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne, samodzielne zabawy dzieci

1000  drugie śniadanie

1115 – 1130przygotowanie do obiadu

1130 – 1200  obiad II danie

1200 – 1215 ćwiczenia relaksacyjne

1215 – 1400 zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu (grupa IV zajęcia z języka angielskiego – codziennie)

1400 zupa II danie

1430 podwieczorek

1430 - 1700  ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do zainteresowań, możliwości i potrzeb dzieci, samodzielna, swobodna zabawa dzieci w zespole, lub samodzielna, lub pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie Edytor sp. z o.o.