LINK do REKRUTACJI

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dniach 2 marca 2023 do 16 marca 2023 do godziny 15,00.

W tym terminie należy wypełnić wniosek elektronicznie, załączyć stosowne załączniki, podpisać elektronicznie.

W przypadku  braku podpisu elektronicznego, wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do naszego przedszkola, wskazanego jako przedszkole pierwszego wyboru, Do pozostałych przedszkoli wskazanych jako drugiego i trzeciego wyboru wniosku nie trzeba składać.

W przypadku problemów, bądź pytań zapraszam do kontaktu 660-41-91-81. Odpowiemy i pomożemy 🙂

LINK DO REKRUTACJI

Dyrektor mgr Ewa Barańska