Ankieta

Przekazuję Państwu prośbę Pani Weroniki Przyłębskiej o wypełnienie ankiety. Pani Weronika jestem studentką V roku Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W ramach swojej pracy magisterskiej przeprowadza wraz z Panią dr. Katarzyną Skórską oraz dr. hab. Katarzyną Zabłocką – Słowińską z Katedry Bromatologii, ankietę dotyczącą nawyków żywieniowych polskich dzieci w wieku 2-7 lat.
……………….
Szanowna Pani Dyrektor
Dziękuję bardzo za możliwość rozpowszechnienia ankiety w placówce. Ankieta jest w pełni anonimowa. Składa się z kilku części, pytania dotyczą:
• nawyków żywieniowych,
• aktywności fizycznej,
• warunków socjodemograficznych,
• stanu zdrowia u dzieci,
• charakterystyki obojga rodziców pod względem czynników socjoekonomicznych.
Osobną cześć ankiety stanowi kwestionariusz Child Comprehensive Feeding Practices Questionnaire (CFPQ) umożliwiający ocenę praktyk rodzicielskich stosowanych w celu kształtowania nawyków żywieniowych.
Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut, a wyniki badań posłużą do próby ulepszenia edukacji żywieniowej w zakresie spożycia nasion roślin strączkowych w pierwszych latach życia dziecka.
W ramach podziękowania za poświęcony czas i wypełnienie ankiety osoby biorące udział w ankiecie otrzymają dostęp do Webinaru „Jak zmienić swoje nawyki żywieniowe związane ze spożyciem roślin strączkowych?”, z którego dowiedzą się m.in. dlaczego warto spożywać nasiona roślin strączkowych, jak je poprawnie przygotowywać i czy spożywanie soi jest bezpieczne. Ankieta została stworzona w Google Forms.
Link do ankiety:
Jeszcze raz dziękuję bardzo Pani Dyrektor za przychylne rozpatrzenie mojej prośby, Pani ogromną życzliwość  i pomoc.
Z wyrazami szacunku
Weronika Przyłębska