Ważne Informacje!!!

Szanowni rodzice!!!

Z dniem 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) wprowadzamy w Przedszkolu Niepublicznym Krasnal i Krasnal 2 elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dzieci.

W związku z tym informuję, że począwszy od 4 stycznia 2021 roku rodzice otrzymają imienne elektroniczne karty wejścia/wyjścia do przedszkola.

Poniżej kilka zasad:

  1. Czytnik kart znajduje się w głównym holu przedszkola, na ścianie po lewej stronie, tuż przy dystrybutorze środka dezynfekującego.
  2. Po wejściu do przedszkola Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do włożenia w miejsce oznaczone strzałką karty imiennej, aż do momentu, gdy na ekranie czytnika pojawi się imię i nazwisko dziecka – czytnik zarejestruje wejście dziecka do przedszkola. Po odebraniu dziecka z przedszkola, kartę należy ponownie włożyć do czytnika, do momentu wyświetlenia imienia i nazwiska dziecka – czytnik zarejestruje czas wyjścia dziecka z przedszkola. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady, kartę umieszczamy w czytniku od razu po wejściu do przedszkola, natomiast odbierając dziecko umieszczamy kartę w czytniku dopiero wtedy gdy wychodzimy z dzieckiem z przedszkola. W przypadku, gdy karty zostaną umieszczone w czytniku w innym czasie, będziemy zmuszeni do naliczenia kary porządkowej w wysokości stanowiącej całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, od 6,15 do 17,00.
  3. W sytuacji gdy Rodzic przyprowadzając dziecko rano do przedszkola nie włoży karty do czytnika, a zrobi to dopiero odbierając dziecko z przedszkola, rejestrując jednocześnie jego wyjście, system w automatyczny sposób, naliczy pobyt dziecka od6,15 do godziny wyjścia zarejestrowanego na czytniku. Analogicznie, gdy karta zostanie włożona rano, a po odbiorze dziecka nie, system naliczy opłatę od godziny zarejestrowanej na czytniku do 17,00. Gdy karta nie zostanie włożona do czytnika ani rano, ani przy odbiorze dziecka, a dziecko będzie w przedszkolu, opłata za taki dzień wyniesie kwotę całodziennego pobytu od 6,15 do 17,00.
  4. Karta jest jedna dla każdego dziecka. Karty te, traktowane jako karty pierwsze są bezpłatne. Jeżeli, ktoś z Państwa będzie potrzebował kolejnej karty lub zgubi otrzymaną od nas będzie zobowiązany do poniesienia kwoty 30 zł za każdą kolejną kartę. Okres oczekiwania na kolejną kartę jest zależny od firmy zajmującej się dystrybucją kart (Wolters Kluwer) i wynosić może do dwóch tygodni. Zapotrzebowanie na kolejną kartę, bądź zagubioną należy przesłać mailowo lub pisemny wniosek przekazać nauczycielkom w grupie (wniosek zawiera informację o potrzebie wydania karty imiennej, imię i nazwisko dziecka). Kwotę 30 zł za każdą kartę należy opłacić na konto przedszkolne, wysłać informację o tym fakcie smsem na numer 660-41-91-81.
  5. Karty będziemy dystrybuować od 4 stycznia 2021 roku od 6,15 rano. Wymagany będzie podpis rodzica na liście, gdzie zawarty będzie numer otrzymanej karty. Pozostali Rodzice, których dzieci nie przyjdą do przedszkola od 4 stycznia 2021 roku proszeni są o kontakt w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola po raz pierwszy w nowym roku (660-41-91-81). Możliwe jest też odebranie karty w innym terminie, po wcześniejszym umówieniu się ze mną. Wejście dziecka musi być zarejestrowane kartą.
  6. Okres dwóch tygodni to jest od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 roku traktujemy, jako okres przejściowy, w którym musimy wzajemnie nauczyć się obycia z nowych systemem. Od 18 stycznia system będzie obowiązywał wszystkich.

Dyrektor

mgr Ewa Barańska