Ubezpieczenie grupowe dzieci

Ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

Grupa ubezpieczeniowa: InerRisk – ubezpieczenie jest dobrowolne.

Składka: 40 zł

Okres ubezpieczenia: od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Polisa InterRisk

Składkę można wpłacać na rachunek przedszkola w terminie płatności za przedszkole za miesiąc wrzesień 2020. Warunkiem jest jednak wykonanie oddzielnego przelewu. Jeden to oplata za przedszkole, drugi składka na ubezpieczenie. Dodatkowo w grupach dziecięcych będą listy, na które należy wpisać dane dziecka, pod warunkiem opłacenia składki.