Opłaty za przedszkole

Drodzy rodzice.

Informacje o wysokość opłaty za m-c maj 2020 będzie wysyłana sms na podane numery telefonów. Wpłaty możliwe są jedynie w formie przelewu.

Numery kont bankowych (nie uległy zmianie)

11 1020 3541 0000 5802 0096 5517
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”

 

60 1020 3541 0000 5802 0271 8104
Przedszkole Niepubliczne „Krasnal 2”

 

Informujemy, iż 31 grudnia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa UCHWAŁA RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn. Od 1 stycznia 2020 r. będą Państwo ponosili opłatę w wysokości 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (przed zmianą ponosili Państwo opłatę za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu). Jednocześnie przypominamy, iż czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 8.00 do 13.00.Opłata, o której mowa wyżej dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XV/251/19 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

W związku z powyższym opłaty za miesiąc marzec 2020 rok zostały zaktualizowane razem z opłatą za m-c maj 2020 rok. Miesiące styczeń i luty zostały naliczone wg poprzednich wytycznych.

Opłata za przedszkole za m-c czerwiec 2020 rok dla dzieci z Przedszkola Krasnal zawierają opłatę za dni obecności dziecka w maju 2020 roku liczone jako odrębne dni obecności oraz opłatę z m-c czerwiec 2020 płatną z góry (tak jak dotychczas). Począwszy od czerwca 2020 roku wszystkie zapisane (w trybie reżimu sanitarnego) do przedszkola dzieci zobowiązane są do wniesienia opłaty 350 zł. Nieobecności zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu. Dzieci, które z powodu epidemii nie uczęszczają do przedszkola nie ponoszą żadnych opłat.