Procedury zachowań sanitarnych

O 6 maja 2020 roku do odwołania Dyrektor placówki wprowadza następujące procedury dla Rodziców:

1. Przedszkole będzie czynne od godziny 7,00 do godziny 16,00

2. Po wejściu do przedszkola Rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce. Dziecko umyje ręce mydłem antybakteryjnym po wejściu do swojej sali. Rodzicu nie dezynfekuj rąk swojego dziecka płynami antybakteryjnymi. Rodzic pozostaje w maseczce, dziecko obowiązane do noszenia maseczki w miejscach publicznym, po wejściu do przedszkola może ją zdjąć.

3. Na terenie przedszkola wprowadza się całkowity zakaz „mieszania” dzieci w grupach. Po przybyciu dziecka do przedszkola, dziecko skierowane jest do grupy i tam musi zostać odebrane przez jednego z rodziców. Będzie to docelowa grupa dla danego dziecka do końca tygodnia, w którym przyszło do przedszkola. W nowym tygodniu, dziecko może być skierowane do innej grupy, bądź zmienić ją na wniosek rodzica.

4. Rodzicu, ogranicz kontakt z nauczycielem do niezbędnego minimum zachowując dystans społeczny minimum 2 m. Niewyjaśnione kwestie lub pytania proszę kierować do nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny.

5. W szatni może przebywać tylko jeden rodzic i jego dziecko. Pozostali rodzice muszą oczekiwać na wejście do przedszkola zachowując dystans 2m. Wyznaczony pracownik poprosi o wejściem, gdy szatnia będzie pusta.

6. Dziecko może przyprowadzi i odebrać tylko jeden rodzic. Nie należy zlecać tej czynności osobom postronnym, pomimo upoważnienia ich w kartach zgłoszeń.

7. Rodzicu przy pierwszej wizycie w przedszkolu będziesz poproszony o podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka, stanie zdrowia i zgodzie na pomiar temperatury ciała twojego dziecka.

8. Zanim twoje dziecko zostanie skierowane do grupy, wyznaczony pracownik zmierzy temperaturę ciała twojego dziecka. Będziemy z całych sił starać się, aby dziecko nie było przestraszone. Nie mniej jednak porozmawiaj o tym w domu ze swoim dzieckiem.

9. Odmówimy przyjęcia dziecka do placówki, gdy jego temperatura przekroczy 37,5 stopnia C.

10. Rodzicu, wytłumacz swojemu dziecku, że chwilowo nie może wziąć żadnej swojej zabawki z domu, jedzenia i picia. My ze swojej strony zrobimy to samo.

11. O godzinie 8,00 przedszkole zostanie zamknięte. Rodzice, którzy przyjdą po tej godzinie proszeni są o kontakt telefoniczny 89-527-44-66.

12. Rodzicu nie przychodź do przedszkola gdy TY, twoje dziecko lub inny członek rodziny macie objawy chorobowe. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola, gdy Ty lub ktoś z twoje rodzinny poddany jest kwarantannie.

13. Z przyczyn technicznych, bądź niezależnych od podjętych środków Dyrektor może zamknąć placówkę w każdym momencie, o czym poinformuje na stronie internetowej przeszkolą, telefonicznie rodziców dzieci chodzących do przedszkola i na fanpage przedszkolnym na Facebooku.

Prosimy w dalszym ciągu o to, aby rodzice którzy muszą posłać dziecko do przedszkola zgłaszali ten fakt minimum dzień wcześniej sms na numer 660-41-91-81.

Bardzo prosimy o przestrzeganie reguł, stosowanie się do zaleceń przedszkola i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak długo jeszcze będziemy żyć w takiej codzienności zależy tylko i wyłącznie od nas samych i naszej społecznej dyscypliny. To także idealny czas, aby pokazać własnym dzieciom, co to znaczy być odpowiedzialnym człowiekiem. Każdy z nas ma prawo do własnego zdania i opinii na temat epidemii, ale prawo jest ustanowione po to, aby go przestrzegać. I tego bardzo prosimy się trzymać 🙂 Razem Damy Radę 🙂