Ważne informacje !!!!

Informujemy Rodziców, że mając na uwadze wytyczne GIS oraz nasze możliwości techniczne przedszkole jest w stanie zapewnić opiekę dla 48 dzieci (podzielonych na cztery grupy) od dnia 6 maja 2020 roku (środa). W związku z tym prosimy Państwa o zgłaszanie zapotrzebowania na opiekę nad Państwa dzieckiem  na numer telefonu 660-41-91-81. W treści smsa należy zawrzeć imię i nazwisko dziecka oraz krótką informację o potrzebie opieki. W związku z ograniczeniami technicznymi liczy się kolejność zgłoszenia. Należy zgłosić tylko to dziecko, którego rodzice posiadają stosowne zaświadczenie od pracodawcy o konieczności powrotu do pracy. Bardzo prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie i facebooku. Będziemy informować tam Państwa na bieżąco.

Dla nas wszystkich jest to bardzo trudny czas. Bardzo prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku.

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Krasnal i Krasnal 2

Ewa Szymańska