Informacje w sprawie otwarcia przedszkola w czasie trwania epidemii

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej nasze przedszkole będzie otwarte od 6 maja 2020 roku (środa) w sposób ograniczony.

Działając w myśl zaleceń MEN oraz Głównego Inspektor Sanitarnego informujemy, że:

1. Przedszkole będzie czynne od godziny 7,00 do godziny 16,00.

2. Do przedszkola mogą przyjść tylko dzieci rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. Warunek ten dotyczy obojga rodziców, a w przypadku samotnego sprawowania opieki, jednego z rodziców. Celem weryfikacji konieczności powrotu do pracy oraz niemożności sprawowania jej w sposób zdalny, prosimy, abyście Państwo w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola posiadali zaświadczenie od pracodawcy (zwierzchnik, dyrektor, księgowa, kierownik, itp.)   (ZAŚWIADCZENIE wzór)     o konieczności pracy w miejscu pracy od dnia 6 maja 2020 roku. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, proszę przygotować oświadczenie o rodzaju wykonywanej działalności i braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Do przedszkola przyprowadzić może dziecko tylko jedno z rodziców. To samo dotyczy odbierania dziecka z przedszkola. Obie czynności mogą wykonać tylko rodzice lub opiekunowie prawni dziecka (nie wolno zlecać tej czynności babciom, dziadkom, ciociom, opiekunkom, itp.)

4. Po wejściu do przedszkola należy bezwzględnie zdezynfekować ręce sobie i dziecku w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Placówki.

5. Po wejściu do przedszkola dziecko może zdjąć maseczkę, rodzic nie.

6. Całkowity zakaz przynoszenia do przedszkola własnych zabawek.

7. Absolutny zakaz przyprowadzania dziecka chorego, z oznakami przeziębienia czy z gorączką.

8. Absolutny zakaz przyprowadzania dziecka, którego członkowie rodziny poddani są kwarantannie, pomimo braku oznak choroby u dziecka.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale przede wszystkim prosimy o rozsądek, mądre decyzje oraz świadomość, że w czasie epidemii odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za siebie, ale za wszystkich, którzy znajdą się w naszym pobliżu.